Kalkulator

Warning! Is archive program, is no longer developed, it may contain errors and work unstably. Inadvisable to using the program for any purpose other than demonstration.

This is my first project what I wrote when I started the adventure with a graphical programming in Borland C ++ Builder. I started with a complete layman and really didn’t know what it be, and as you can see now I’m doing it well The calculator can match with this in Windows, however, it was a good lesson for me to develop skills.

Download Kalkulator (1.2.5.6)
Updated: 2013.12.09, 17:52
1.2.5.6
Zredukowanie używanej pamięci.
Dodanie menu Widok.
Poprawki w kodzie (m.in. poprawa zaokrąglania).
1.2.5.2
Usprawnienie zamiany z Dec na Bin/Hex poprzez dodanie zaokrąglenia.
Dodanie wyboru zmiennej PI.
1.2.5.0
Dodanie liczenie na liczbach binarnych i szesnastkowych! (niestety na razie działa działa w zakresie zmiennej integer).
Poprawki kosmetyczne.
Inne mniej ważne poprawki w kodzie.
1.2.4.3
Dalsze poprawki błędu zmiennej float.
1.2.4.2
Poprawiono znowu błędy zmiennej float.
1.2.4.1
Poprawiono błąd z dzieleniem przez 0 (ponowne użycie = wywalało błąd ze zmienną float).
1.2.4.0
Optymalizacja kodu programu.
Poprawki kosmetyczne (m.in. okna o programie).
1.2.3.1
Zredukowano zużycie pamięci fizycznej.

1 thought on “Kalkulator”

Leave a Comment