InvShow 1.0.4.0

Taki mały fjuczer w nowej wersji o który prosiliście. Po zamknięciu zakładki z kontaktem pochodzącym z wtyczki (np. GG), wtyczka po 5 minutach przywróci jego stan z powrotem na „rozłączony” chyba, że ponownie otworzymy z nim zakładkę lub kontakt zwyczajnie zmieni stan/opis

Zobacz listę zmian w stosunku do poprzedniej wersji
Poprawne wykrywanie, które zakładki są konferencjami/czatami.
Przywracanie stanu „rozłączony” po 5 minutach od zamknięcia zakładki dla kontaktów pochodzących z wtyczki.
Pobierz InvShow (1.5.0.0)
Uaktualniono: 2015.02.20, 22:37

Dodaj komentarz