Funkcja AQQ_ICONS_DESTROYPNGICON

Służy do usuwania ikony PNG o podanym indeksie z interfejsu komunikatora.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Indeks ikony, która powinna zostać usunięta.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Dodatkowe uwagi
Wtyczka powinna usuwać tylko i wyłącznie ikony które wcześniej sama dodała do interfejsu komunikatora!
Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2016, 15:12