Funkcja AQQ_ICONS_LOADPNGICON

Służy do dodawania do interfejsu komunikatora nowej ikony w formacie PNG.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na ścieżkę do ikony PNG na dysku. Ikona powinna być 32 bitowa i posiadać kanał alpha oraz być w rozmiarze 16×16 pikseli.
Zwrot
Zwraca wartość -1 jeżeli ikona nie została dodana do interfejsu (np. nie odnaleziono pliku) lub zwraca indeks ikony nadany w interfejsie.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:01