Funkcja AQQ_ICONS_REPLACEPNGICON

Służy do zmieniania wskazanej ikony w interfejsie komunikatora na inną nową ikonę w formacie PNG.
Składnia
wParam
Indeks ikony, która ma być zastąpiona.
lParam
Wskaźnik na ścieżkę do ikony PNG na dysku. Ikona powinna być 32 bitowa i posiadać kanał alpha oraz być w rozmiarze 16×16 pikseli.
Zwrot
Zwraca wartość -1 jeżeli ikona nie została zmieniona w interfejsie (np. nie odnaleziono pliku) lub zwraca indeks ikony nadany w interfejsie (ten sam, który podaliśmy w parametrze wParam).
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:01