Funkcja AQQ_CONTACTS_ACKMSG

Zmienia stan wiadomości o podanym ID np. wiadomość została doręczona.
Składnia
wParam
Wskaźnik na …
lParam
Wskaźnik na stałą doręczenia.
Zwrot
Zwraca zawsze wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:01