Funkcja AQQ_CONTACTS_ADD_BAN

Dodaje kontakt do listy zablokowanych kontaktów.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:02