Funkcja AQQ_CONTACTS_ADDFORM

Uruchamia okno dodawania nowego kontaktu. Można wskazać agenta który ma być domyślnie użyty.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginAddForm zawierającą informacje dotyczące okna dodawania nowego kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:01