Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABCAPTION

Zmienia etykietę zakładki w otwartym oknie rozmowy.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik nową etykietę zakładki.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Dodatkowe uwagi
Zwrócenie pustego ciągu znaków, w parametrze wParam, spowoduje wyłączenie przycisku „X” na zakładce.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:02