Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABIMAGE

Zmienia ikonę zakładki w otwartym oknie rozmowy.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik nową ikonkę zakładki.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:03