Funkcja AQQ_CONTACTS_CREATE

Służy do dodawania nowego kontaktu do listy kontaktów użytkownika.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginContact zawierającej informacje o kontakcie który ma zostać dodany do listy kontaktów użytkownika.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:03