Funkcja AQQ_CONTACTS_DESTROYDOMAIN

Służy do usuwania z listy kontaktów wszystkich kontaktów z danej domeny. Przydatne np. przy wyładowywaniu wtyczki z pamięci gdzie wszystkie powiązane z nią kontakty zostaną usunięte.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na nazwę domeny np. @aqq.eu.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:05