Funkcja AQQ_CONTACTS_FILLSIMPLEINFO

Służy do uzupełniania w podanej strukturze danych na temat wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na strukturę TPluginContactSimpleInfo z wypełnionym rekordem JID który wskazuje na dany kontakt.
Zwrot
Zwraca wartość 0 w przypadku braku kontraktu. Zwraca wartość 1 jeżeli dane zostały uzupełnione z pliku. Zwraca wartość 2 jeżeli dane zostały uzupełnione.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:06