Funkcja AQQ_CONTACTS_GET_SIMPLEINFO

Funkcja wyparta przez AQQ_CONTACTS_FILLSIMPLEINFO. Pobiera dane na temat wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwraca wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContactSimpleInfo zawierające informacje na temat kontaktu.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:07