Funkcja AQQ_CONTACTS_GETHTMLSTATUS

Pozwala pobrać wygląd statusu wskazanego kontaktu na liście w formie HTML.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wartość 0 w przypadku wystąpienia błędu lub wskaźnik na sformatowany aktualny status HTML użytkownika na liście.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:06