Funkcja AQQ_CONTACTS_HAVE_BAN

Sprawdza czy dany kontakt znajduje się na liście zablokowanych kontaktów.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Zwrot
Zwraca wartość 0 jeżeli kontakt nie posiada nałożonego bana. Zwraca wartość 1 jeżeli kontakt posiada nałożonego bana.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:08