Funkcja AQQ_CONTACTS_MESSAGE

Służy do informowania o nowej wiadomości tekstowej jaka przyszła do użytkownika od kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginMessage zawierającej dane na temat otrzymanej wiadomości tekstowej.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:08