Funkcja AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY

Inicjuje proces pobierania danych na temat wskazanego kontaktu. Dane zwracane są w notyfikacji AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY. Jest to rozszerzenie funkcji AQQ_CONTACTS_FILLSIMPLEINFO.
Składnia
wParam
Indeks konta.
lParam
Wskaźnik na identyfikator kontatku.
Zwrot
Zwraca wartość 1, gdy udało pobrać się dane. W przypadku wystąpienia błędu zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:09