Funkcja AQQ_CONTACTS_REQUESTLIST

Wywołuje enumeracje listy kontaktów. Kolejne kontakty są wysyłane przy pomocy notyfikacji AQQ_CONTACTS_REPLYLIST.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na ID wywołania, które należy generować przy pomocy systemowej funkcji WinAPI GetTickCount.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:09