Funkcja AQQ_CONTACTS_RESSEARCHXML

Służy do zwracania wyników wyszukiwania kontaktów przez użytkownika.
Składnia
wParam
Wskaźnik na pakiet XML zawierający wynik wyszukiwania kontaktów. Musi on być zgodny ze standardem XEP-0055.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość zero.
Dodatkowe uwagi
W jaki sposób zwrócić wynik w postaci XML? Proszę zapoznać się z XEP-0055. W szczególności z przykładem Example 9. Service Returns Search Results.
Uwaga! Proszę pamiętać iż sieci nie operujące na XML, również powinny zwracać zapytanie w tym formacie. Nie ma to bowiem żadnego znaczenia, na jakim protokole pracuję sieć zawarta we wtyczce.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:11