Funkcja AQQ_CONTACTS_RESVCARD

Wiadomość ta powinna zostać wysłana, gdy wtyczka pobrała dane z katalogu publicznego na temat kontaktu, na życzenie użytkownika.
Składnia
wParam
Wskaźnik na ID sesji pobierania danych z katalogu publicznego.
lParam
Wskaźnik na dane o wizytówce (VCard) w postaci XML.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Dodatkowe uwagi
W jaki sposób stworzyć wizytówkę i zwracać ją w postaci XML?
http://www.xmpp.org/extensions/xep-0054.html