Funkcja AQQ_CONTACTS_SENDMSG

Służy do wysyłania wiadomości tekstowej do wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Wskaźnik do struktury TPluginContact zawierającej informacje na temat kontaktu, do którego ma być wysłana wiadomość.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginMessage zawierającej dane na temat wysyłanej wiadomości tekstowej.
Zwrot
Zwraca wartość 0 jeżeli wiadomość nie została wysłana. Zwrócona wartość 1 oznacza pomyślne wysłanie wiadomości.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:10