Funkcja AQQ_CONTACTS_SENDPIC

Rozpoczyna transfer grafiki do wskazanego kontaktu. Musi on istnieć w otwartym oknie rozmowy.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
lParam
Wskaźnik na ścieżkę do pliku.
Zwrot
Zwraca wartość 0 jeżeli wystąpił błąd. Zwraca wartość 1 jeżeli transfer grafiki przebiegł bezproblemowo.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:10