Funkcja AQQ_CONTACTS_SET_AVATAR

Ustawia nowy awatar dla wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginAvatar zawierającą informacje dotyczące nowego awatara.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zwraca wartość 1 jeżeli awatar został prawidłowo zaktualizowany, w przeciwnym razie zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:10