Funkcja AQQ_CONTACTS_SET_SIMPLEINFO

Służy do zmieniania danych na temat wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContactSimpleInfo zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:12