Funkcja AQQ_CONTACTS_SETHTMLSTATUS

Pozwala zmienić opis HTML wskazanego kontaktu na liście kontaktów w dowolnym momencie.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
lParam
Zawiera wskaźnik na sformatowaną treść HTML aktualnego opisu.
Zwrot
Zwraca zawsze wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:11