Funkcja AQQ_CONTACTS_SETOFFLINE

Służy do ustawiania kontaktów we wskazanej domenie w tryb offline.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na nazwę domeny. Przykładowo jeżeli wskażemy na domenę „@aqq.eu”, wszystkie kontakty w tej domenie zostaną wyświetlone jako rozłączone.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość zero.
Dodatkowe uwagi
Wiadomość ta, powinna zostać użyta, gdy wtyczka traci kontakt z siecią komunikacyjną, którą sama obsługuję. Pojedyncze ustawianie stanu rozłączonego dla poszczególnych kontaktów mogło by trwać zbyt długo. Dlatego też, optymalnie jest użyć tej funkcji w zastępstwie.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:11