Funkcja AQQ_CONTACTS_SETWEB_AVATAR

Pobiera awatara z podanego adres URL i ustawia go dla wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na adres URL gdzie znajduje się awatar.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:12