Funkcja AQQ_CONTACTS_UPDATE

Służy do aktualizacji kontaktu (stanu, nazw, grup, statusu itd.) na liście kontaktów użytkownika.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginContact zawierającej nowe dane na temat kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Dodatkowe uwagi
Jeżeli kontakt nie istnieje na liście kontaktów to zostanie do niej dodany!
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:11