Funkcja AQQ_CONTROLS_CREATEPOPUPMENU

Służy do tworzenia nowego menu (typu PopUp).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginAction. W praktyce, należy jedynie wypełnić pole „pszName” aby nowe menu zostało utworzone.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:19