Funkcja AQQ_CONTROLS_CREATEPOPUPMENUITEM

Służy do tworzenia nowego elementu na wskazanym menu typu PopUp.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginAction zawierającej opis nowego elementu.
Zwrot
Zwraca wartość 0 jeżeli wskazane menu nie zostało odnalezione oraz element nie został utworzony. Zwraca wartość 1 jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:26