Funkcja AQQ_CONTROLS_DESTROYPOPUPMENU

Służy do niszczenia wskazanego menu (typu PopUp).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginAction. W praktyce, należy jedynie wypełnić pole „pszName”, aby wskazane menu zostało zniszczone.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:26