Funkcja AQQ_CONTROLS_DESTROYPOPUPMENUITEM

Służy do niszczenia wskazanego elementu menu typu PopUp.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginAction zawierającej opis elementu. W praktyce, należy jedynie wypełnić pole „pszName”, aby element został zniszczony.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:27