Funkcja AQQ_CONTROLS_EDITPOPUPMENUITEM

Służy do uaktualnienia stanu elementu w menu typu PopUp.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginActionEdit.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:27