Funkcja AQQ_CONTROLS_GETPOPUPMENUITEM

Służy do pobierania danych na temat elementu znajdującego się na wskazanym komponencie PopUp (menu).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginItemDescriber która opisuje element do odnalezienia.
Zwrot
Zwraca wartość 0, jeżeli element nie został odnaleziony. W przeciwnym wypadku, zostanie zwrócony wskaźnik na strukturę TPluginAction, która zawiera informację na temat odnalezionego elementu.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:28