Funkcja AQQ_CONTROLS_MAINSTATUS_SETPANELTEXT

Służy do zmieniania statusu na dolnym panelu w oknie rozmowy.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na nowy status dolnego panelu w oknie rozmowy.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:28