Funkcja AQQ_CONTROLS_SMSCONTROLS_ENABLE

Włącza lub wyłącza elementy w głównym oknie powiązane z zakładką SMS.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Podajemy wartość 0 jeżeli elementy mają być wyłączone. Podajemy wartość 1 jeżeli elementy mają być włączone.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:30