Funkcja AQQ_CONTROLS_TOOLBAR

Funkcja jest wykorzystywana do tworzenia, niszczenia, i aktualizacji elementów znajdujących się na paskach narzędziowych. Każdy element jest połączony ze wskazaną akcją lub serwisem.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginAction zawierającą informacje na temat elementu na pasku narzędziowym.
Zwrot
Funkcja zwraca zawsze wartość -1.
Dodatkowe uwagi
Wiadomość AQQ_CONTROLS_TOOLBAR nigdy nie jest wysyłana tylko i wyłącznie we własnej przestrzeni nazw tj. L”AQQ/Controls/Toolbar/”. Prawidłowe wysłanie wiadomości, następuje przy stworzeniu konkretnej przestrzeni nazw, według podanego wzorca:
AQQ_CONTROLS_TOOLBAR "Nazwa" AQQ_CONTROLS_CREATEBUTTON
Tego typu wywołanie tworzy nowy element.
AQQ_CONTROLS_TOOLBAR "Nazwa" AQQ_CONTROLS_DESTROYBUTTON
Tego typu wywołanie niszczy element.
AQQ_CONTROLS_TOOLBAR "Nazwa" AQQ_CONTROLS_UPDATEBUTTON
Tego typu wywołanie aktualizuje element.
Zatem, przykładowo jeżeli chcemy dodać nowy przycisk na głównym pasku narzędziowym w oknie listy kontaktów. wywołanie będzie wyglądać następująco:
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:29