Funkcja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_CLICKID

Służy do zmiany zawartości elementu o podanym ID w kodzie HTML strony.
Składnia
wParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebItem. Pole Text powinno być puste.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebBrowser.
Zwrot
Zwraca wartość 0 w przypadku błędu lub wartość 1 w przypadku braku błędu.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:29