Funkcja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_CREATE

Służy do tworzenia lub aktualizacji kontrolki typu TWebBrowser.
Składnia
wParam
Podajemy wartość 0, jeżeli tyczy kontrolki TWebBrowser na liście kontaktów. W przeciwnym razie podajemy uchwyt wskazanego okna.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebBrowser. Jeżeli pole „Handle” w strukturze równe jest zero, zostanie stworzona nowa kontrolka TWebBrowser. Jeżeli pole „Handle” zawiera wartość to zostanie zaktualizowana kontrolka TWebBrowser mająca zgodny z polem „Handle” uchwyt.
Zwrot
Domyślnie zwraca uchwyt do stworzonego, bądź zaktualizowanego komponentu TWebBrowser. W przypadku błędu zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:30