Funkcja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_DESTROY

Służy niszczenia wskazanej kontrolki typu TWebBrowser.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebBrowser identyfikującej wskazaną kontrolkę. W praktyce, wystarczy wypełnić pole „Handle” aby zniszczyć komponent.
Zwrot
Zwraca wartość 0 w przypadku błędu. Zwraca wartość 1 w przypadku prawidłowego zniszczenia kontrolki TWebBrowser.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:32