Funkcja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_GETID

Służy do pobierania zawartość elementu o podanym ID w kodzie strony HTML.
Składnia
wParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebItem.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebBrowser. Ustawiając w strukturze pole „Handle” na wartość 1 wskazywać będzie na listę kontaktów.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:31