Funkcja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_NAVIGATE

Służy do nawigacji na nową stronę we wskazanej kontrolce TWebBrowser.
Składnia
wParam
Wskaźnik na nowy adres URL strony.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebBrowser. Należy w przypadku tej wiadomości, wypełnić minimalnie pole „Handle”.
Zwrot
Zwraca wartość 0 w przypadku błędu. Zwraca wartość 1 w przypadku przekierowania kontrolki TWebBrowser pod wskazany adres.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:32