Funkcja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_SETID

Służy do zmiany zawartości elementu o podanym ID w kodzie HTML strony.
Składnia
wParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebItem.
lParam
Wskaźnik do struktury TPluginWebBrowser. Ustawiając w strukturze pole „Handle” na wartość 1 wskazywać będzie na listę kontaktów.
Zwrot
Zwraca wartość 0 w przypadku błędu. Zwraca wartość 1 w przypadku udanej zmiany tekstu w elemencie na stronie WWW.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:31