Funkcja AQQ_FUNCTION_BASE64

Służy do kodowania ciągu znaków do formatu Base64 lub dekodowania ciągu znaków z formatu Base64.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na ciąg znaków do zakodowania/zdekodowania.
lParam
Podajemy wartość 0 jeżeli chcemy zdekodować ciąg znaków, podajemy wartość 1 jeżeli chcemy zakodować ciąg znaków.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na zakodowany/zdekodowany ciąg znaków.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:35