Funkcja AQQ_FUNCTION_CONVERTTOXML

Zmienia znaki specjalne na zgodne ze specyfikacją standardu XML. Funkcja powinna być wywoływana przez każdym wysłaniem pakietu XML.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na pakiet XML do skonwertowania.
Zwrot
Zwraca skonwertowany pakiet XML zgodny ze specyfikacją standardu XML.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:36