Funkcja AQQ_FUNCTION_DEFAULTNICK

Zwraca domyślny pseudonim użytkownika, pobrany z głównego konta XMPP.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na domyślny pseudonim użytkownika, pobrany z głównego konta XMPP.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:37