Funkcja AQQ_FUNCTION_EXECUTEMSG

Otwiera okno/zakładkę rozmowy ze wskazanym kontaktem. Stan okna rozmowy zmienia się (przywołanie na pierwszy plan oraz zmiana aktywnej zakładki).
Składnia
wParam
Domyślnie podajemy wartość 0. Jeżeli kontakt pochodzi z wtyczki podajemy wartość 1. Jeżeli kontakt jest czatem podajemy wartość 2.
lParam
Wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:37