Funkcja AQQ_FUNCTION_FETCHSETUP

Służy do pobierania ustawień komunikatora zgodne ze standardem pliku INI.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwraca string zawierający wartość pliku ustawień zgodny ze standardem pliku INI.
Dodatkowe uwagi
Aby w łatwy sposób pobrać wartość ustawień należy załadować zwrócony string do MemIniFile. Przykład:
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:38