Funkcja AQQ_FUNCTION_GETAPPFILEPATH

Zwraca dokładną ścieżkę do pliku rozruchowego aplikacji.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wskaźnik na ścieżkę do pliku rozruchowego AQQ. Najczęściej jest (o ile użytkownik nie ingerował) zwracana jest ścieżka pliku AQQ.exe.
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2016, 19:38